WIN WIN

היזם

היזם נושא בכל עלויות התהליך, הדיירים מקבלים דירה חדשה עם מפרט טכני גבוה
ותוספות, ללא כל עלות. בנוסף, נהנים הדיירים ממתחם חדש המתוכנן בקפידה ועליית
שווי הנכס ללא שום השקעה. בתמורה להשקעה מקבל היזם את תוספת זכויות הבניה
שנוספו לפרויקט, אותם הוא משווק לציבור. באופן זה הופך הפרויקט לכדאי גם עבורו.
פינוי בינוי – כולם מרוויחים!

מה אתם מקבלים

מפרט גבוה,
איכותי ומשודרג

ערבויות מלאות
לאורך התהליך

דירה חדשה
גדולה יותר

עלויות מעבר
הובלה ושכירות

דירה חדשה בבניין חדש – עליית ערך הנכס ברמה משמעותית

תרשו לעצמכם יותר עלינו

מקסיקו ישראל נושאת בעלות כלל תשלומי היזמות והליכי התכנון
מעבר לכל עלויות הבניה הישירות והעקיפות והנלוות בהן אנו נושאים,
החברה משלמת עבור כל היועצים הנלוים לקידום הליכי התכנון.
כל זה לצד ליווי אישי בהליכי רישום הנכס מול הרשות המקומית ומול מנהל מקרקעי ישראל.

ערבויות עבורכם

ערבות חוק מכר

ערבות המבטיחה את קבלת הדירה- בשווי הדירה החדשה

ערבות מיסוי

מבטיחה כי כלל המסוי ישולם ע"י היזם

ערבות שכירות

נועדה להבטיח את תשלומם של דמי השכירות על ידי היזם במשך תקופת הבניה.

ערבות בדק

מבטיחה ביצוע תיקונים בגין ליקויי בניה ככל ויתגלו לאחר קבלת הדירה.

ערבות רישום

נועדה להבטיח את רישומה של הדירה החדשה בטאבו, על שמכם, לאחר השלמתה

התהליך

שלב א'

6-8 חודשים
בדיקת היתכנות מעמיקה מול כלל רשויות התכנון והגורמים הרלוונטיים, קבלת אישור עקרוני מהוועדה להתחדשות עירונית. מתבצע הליך בחירת עו"ד ע"י הדיירים ומו"מ עם עו"ד היזם על חוזה מפורט ומוסכם.

שלב ב'

4 חודשים
חתימת החוזים הסופיים, קבלת אישור מהוועדה להתחדשות עירונית על ביצוע הפרויקט. תכנון ואדריכלות הפרויקט ממיטב אנשי המקצוע על חשבוננו.

שלב ג'

36 חודשים
הפרויקט נכנס למסלול מואץ של פתיחת תיק תב"ע וקבלת הכרזה על "מתחם פינוי בינוי" ובסופו קבלת היתר בניה. שקיפות מלאה וקשר אישי ישיר עם נציג מטעמכם,

שלב ד'

30 חודשים
הפרויקט עובר לביצוע על ידי חברה קבלנית מהמובילות והמקצועיות בתחומה

שלב א'

6-8 חודשים
בדיקת היתכנות מעמיקה מול כלל רשויות התכנון והגורמים הרלוונטיים, קבלת אישור עקרוני מהוועדה להתחדשות עירונית. מתבצע הליך בחירת עו"ד ע"י הדיירים ומו"מ עם עו"ד היזם על חוזה מפורט ומוסכם.

שלב ב'

4 חודשים
חתימת החוזים הסופיים, קבלת אישור מהוועדה להתחדשות עירונית על ביצוע הפרויקט. תכנון ואדריכלות הפרויקט ממיטב אנשי המקצוע על חשבוננו.

שלב ג'

36 חודשים
הפרויקט נכנס למסלול מואץ של פתיחת תיק תב"ע וקבלת הכרזה על "מתחם פינוי בינוי" ובסופו קבלת היתר בניה. שקיפות מלאה וקשר אישי ישיר עם נציג מטעמכם,

שלב ד'

30 חודשים
הפרויקט עובר לביצוע על ידי חברה קבלנית מהמובילות והמקצועיות בתחומה

השאירו פרטים ונחזור אליכם

עלים מותאמים
דילוג לתוכן